HANNE MELBYE © 2022
BILLEDER OG UDSMYKNING


Klik her og se maleriserien
"An die Freude!"


Webdesign - Immer Online

Om ”An die Freude”


Malerierne er ment som en hyldest til glæden!

Når jeg arbejder med farver og komposition forsøger jeg at opnå den højeste grad af nærvær.
En balance mellem struktur og åbenhed for overraskelser.
Undervejs har jeg måttet sande, at ”enkelt” ikke er det samme som ”nemt”.
Bag et tilsyneladende ubesværet penselstrøg ligger som regel mange klodsede forsøg.
Grænsen for, hvornår noget bliver ”for meget” opdages desværre først, når den bliver overskredet - og så er det forfra med et nyt lærred.

Jeg har intet behov for at afbilde– resultatet af mine eksperimenter med maling er netop dét du ser og sanser. Forholdet mellem farverne og udstræknin¬gen af dem er et livslangt studie. En farve er en farve indtil den får en nabo, og nye klange opstår. For mig er det lykken at få hele fladen til at swinge – dét er mit mål.

For at opnå dybde og nuancer i farven leger jeg med materialerne. Jeg maler lag-på-lag, og forstyrrer forsigtigt lærredet med papir, spartelmasse, gips.

Inspirationen kommer blandt andet fra freskomaleriernes vibrerende farvemættethed, fra 1950´ernes ”colourfield painting” og fra et afskallet vindue jeg tilfældigvis ser. Udtrykt gennem farve, proportion og over¬flade håber jeg med denne lille udstilling at formidle mine bedste oplevelser. Tænk at kunne - med filosoffen Lyotards ord - ”gøre tilstedeværelsen nærværende uden at ty til fremstillingens midler”.

Du er velkommen til at læse dine egne tolkninger ind.
Glæden følger forhåbentlig med!

Venligste hilsner
Hanne Melbye

Maleri og udsmykning